smmmsozluk smmmsozluk
-Birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin ikinci vergi diliminde yer alan tutarı 2021 yılı gelir vergisi tarifesini 53.000 TL'yi aşmıyorsa ve 53.000 TL stopaj yoluyla vergilendirildi ise beyanname vermeye gerek yoktur.

İkinci işverenden alınan ücretin toplamı 53.000 TL'yi aşması durumunda gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gerekiyor.