çocuk gelişiminde hayvan sevgisinin etkisi

cayisallama
çocuk gelişiminde temel rol oynayan hayvan sevgisi duygusal erişkinlikte olduğu kadar onların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde de kritik yer tuturuyor.

Ancak bu olumlu etkinin ortaya çıkabilmesi hayvanı alınıp satılabilir bir nesne olarak görmemekle mümkün oluyor. Hayvanlarla sağlıklı bir irtibat çocuğun kendisi dışında bir varlığı üstelik kendisine benzemeyen bir canlının varlığını kabullenmesi sonucunu doğurur.

Bu ilinti hükmetme ve nesnelleştirme temeli üzerine kurulmazsa, çocuk hayvanı kendi varlığını bütünleyen bir başka canlı olarak görecektir. Ancak modern hayatta hayvanla kurulan bağ maalesef bir nesnelleştirme ilişkisine dönüşmektedir.