başarılı

Sugge
Kişi İçten güdülenmediği müddetçe başarılı olunmaz. Bu bir balon olur, her an patlayabilir.