otelde kalmak

cayisallama
Hayatım boyunca birden fazla yaptığım şey. Bunlardan biri şuan.

Çok ama çok garip hissettiriyor. Kimsesiz gibi hissediyorsunuz. Yatak benim değil ev benim değil duş benim değil terlik benim değil...

İnsanın evi gibisi yok.

facebook'a eklenen minnettar simgesi

angarali
biz ermeni işareti olarak kabul ediyoruz bu emojiliyi.

şöyle de bir açıklaması varmış.
Dünya çapında her yıl kutlanılmakta olan özel günlerden biri de Anneler günüdür. Facebook Anneler gününe dikkat çekmek amacıyla Facebook minnettar butonunu eklemiş durumda. 12 Mayıs 2017 tarihinde gelen bu özellik büyük bir ihtimalle 14 Mayıs 2017 Anneler gününden sonra kaldırılacaktır. Facebook minnettar butonunu kullandığınız vakit ekranınızda farklı bir çiçek açacak ve kısa sürede bu çiçek yok olacaktır.

ipotek

cayisallama
maldan ziyade insanın verdiği manevi şeylerin acısı çok sonraları çok ağır şekilde çıkıyor. İpotek benim kafamda eve haciz gelmesinin bire biri gibi bir şey kötü yani.

halen mevcut veya ileride açılacak kredilerin teminatını oluşturmak için, belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir. Borçlu borcunu ödemediği takdirde, alacaklı ipotekli taşınmazı satarak, satış bedelinden alacağını tahsil etmek imkanına sahiptir.

23 eylül 2016 acıbadem metrobüs kazası

melankomik
yolcuyla şoförün çatışması bir yana, o metrobüs niçin o kadar hızlı gidiyor o kadar kalabalık yolda? hadi durakta seni indirmedi diyelim niçin agresifleşiyosun kardeşim? hadi dur dedi niye ters cevap veriyorsun ? gibi nedenleri geçersek şimdi o kadar yaralanan, korkan insanların mahvolan arabaların hesabını kim verecek şimdi ? gelsin sigortaya kaskoya zamlar. !!!

abs fren sistemi

çaki
Bir ABS fren sistemi, sürücünün panik halinde frene sert basması durumundaki tekerleklerdeki kilitlenmeyi önleyen bir sistemdir. Normal fren sistemine sahip araçta, eğer sürücü panik halinde frene basarsa, her 4 tekerlek de kilitlenir. Kilitlenme halinde aracın uzun mesafede durması ve aracın tüm kontrollerinin yitirilmesi gibi problemler ortaya çıkar. ABS'de, tekerleklerin durumu bir bilgisayar aracılığıyla sürekli izlenir. Birisinin kilitlenmesi durumunda, bilgisayar bu tekerleğin tekrar dönmeye başlamasını sağlamak için, bu tekerleğe gelen fren kuvvetinin pals yani kısa aralıklı bir şekilde gelmesini temin eder. Bu durumda, tekerlek yeniden dönmeye devam edeceği için, sürücü, aracını kontrol edebilecektir. Bu bilgisayar, her bir tekerlek üzerindeki dönme algılayıcıları ile dönmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlar. Eğer bilgisayar doğru olarak programlanmışsa ve göstergede bir lamba (ABS ikaz ışığı) varsa, o halde bilgisayar patlak lastiği algılayabilir. Bilgisayarın yaptığı, 4 tekerlekten birinin diğer 3üne göre farklı olup olmadığına bakmaktır. Patlak lastik, havası indirilmiş lastiğe göre daha fazla döner, böylece bilgisayar, diğer 3 tekerleğe göre belli bir zaman periyodu içinde daha hızlı dönen bu patlak lastiği algılayabilir ve sürücünün göstergede gördüğü ışık ile uyarılabilir. Bu tip tekniği kullanan araçlardan birisi Oldsmobile Allero'dur.

balkaymak

piri fani
Sinemaseverlerin içini ısıtacak, samimiyeti, masalsı atmosferi ve umut dolu öyküsü ile izleyiciyi kalbinden yakalayacak olan 'Balkaymak' 18 Mayıs'ta beyaz perdede izleyici ile buluşuyor.

Onur Tan'ın yazıp yönettiği ve Big Play Entertainment (2D Medya)/ Sertaç Demirtaş, Yusuf Karataş yapımcılığında gerçekleştirilen filmde Tarık Ünlüoğlu, Sabina Toziya, Beren Gökyıldız, Kenan Çoban, Filiz Ahmet, Yunus Emre Yıldırımer, Melissa Yıldırımer ve Ömer Tan rol alıyor.

10 nisan 1928 devletin dininin kaldırılması

abuzeroklava
(bkz: laiklik)

TBMM tarafından kabul edilen ilk anayasa 20 Ocak 1921'de yürürlüğe girdi. 1921 Anayasası, değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılamaya yetmeyince, anayasanın esas prensiplerine sadık kalmak şartıyla, 20 Nisan 1924 tarihinde, 491 sayılı kanunla ikinci bir anayasa kabul edildi.
Bu anayasada "#Devletin_dini_İslam_dinidir" maddesi 10 Nisan 1928'deki değişiklikle #kaldırıldı ve #laiklik ilkesi 1937'de anayasaya #girdi.

Özdemir İnce'nin Hürriyet'te laiklik ilkesinin anayasaya girişini anlattığı ve 5 Şubat 2010'da yazdığı “Laiklik ilkesinin Anayasa'ya girmesi” başlıklı yazısından bir kısım şöyle:

1) İlk Osmanlı anayasası olan Kanunu Esasî 23 Aralık 1876'da, Islahat Fermanı'nda olduğu gibi bir Hattı Hümâyun ile ilan edildi.

Madde 11- Devleti Osmaniye'nin dini İslam dinidir.

Bununla birlikte, aynı maddede, halkın asayişine ve genel ahlaka aykırı olmamak koşuluyla bütün inanışlar serbesttir ve Devletin koruması altındadır, denilmektedir.

2) 1921 Anayasası olan Teşkilatı Esasiye Kanunu'nda devletin diniyle ilgili bir madde bulunmamaktadır.

3) 29 Ekim 1923 tarihli, “Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun” ile din Anayasa'ya girmiştir.

Madde 2- Türkiye Devletinin dini, Dini İslam'dır, Resmi lisanı Türkçedir.

4) 1924 Anayasası'nda devletin dininin, İslam dini olduğu belirtilmiştir. Hilafetin Anayasa'dan önce kaldırılmış bulunmasına, Anayasa'nın kendisinin de laik olmasına karşın, koşullar böyle bir kuralın Anayasa'da yer almasını gerektirmiştir. Kuralın Anayasa'nın 2. maddesinden çıkartılması ancak 10 Nisan 1928'de yapılan Anayasa değişikliği ile olabilmiştir.

5) 5 Şubat 1937'de yapılan değişiklikle, 2. maddeye, Devletin temel nitelikleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında yer alan altı ok, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır” biçiminde girmiştir.

6) 1961 Anayasası Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve 'Başlangıç'ta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

7) 1982 Anayasası Madde 2: Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Madde 4: Anayasa'nın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Madde 174: Anayasa'nın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılap kanunlarının, Anayasa'nın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasa'ya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz...

......iş bu halde iken bu devletten dini hassasiyet yada vatandaşın dini ehem-mühim görüşlerine duyarlı olmasını beklemek abesle iştigal!

Daha evvelki paylaşımımda da vurguladığım gibi "sistem Chpnin altıoku üzerine bina edilmiş iken" kim gelirse gelsin ancak devam niteliği olmaktan öte gidemiyor!

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol